Naturens Skapande Kraft!

 

Välkommen till LeJa´s i Tyttbo!

 

Här i Ateljé Sundsbacken skapas konsthantverk med naturen som inspirationskälla.

 

Lyssna till naturens musik, över hundratalet fågelarter häckar här. Det finns många olika uggle- och hackspettsarter och i älven finns tjugotalet fiskarter.

Kom till LeJa´s och ge dig tid att leva långsamt!

Tyttbo ligger i Färnebofjärdens Nationalpark, vackert inramat av djupa skogar och glittrande vatten. Här finns mycket unika miljöer där människor levt nära naturen i hundratals år, bygdens folk livnärde sig på fiske, flottning och skogsarbete.

Följ oss genom hemsidan aktiviteter och kurser läggs ut kontinuerligt!

Välkommen att kontakta Lena för mer information  

Stanna upp - ta in och låt fantasin flöda!